Politica de privacitat i cookies

Protecció de dades

D'accord amb la llei del 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa als usuaris de que:

La visita a la web es anónima. No obstant, amb l'objectiu d'oferir un millor servei y facilitar l'us de la web, s'analitza el número de pagines visitades, el número de visites, així com l'activitat dels visitants a la web i la seva frecuencia d'utilització, gracies a l'eina de Google Analytics.

La web proporciona formularis de contacte, on es guardaran dades personals del client: nom, email, numero de telefon per poder facilitar el contacte i poder oferir un millor servei envian informació d'utilitat que el client hagi sol·licitat.

Compromisos

L'empresa es compromet a no realitzar cap tipus de falsa publicitat. En aquest sentit, no es considerará falsa publicitat als errors formals o numérics que es puguin trobar dins el contingut de les diferents seccions de la web a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de l'informació continguda en aquestes seccions de la web i l'empresa es compromet a corretgir aquestes situacions cuan tingui constancia de dits errors. També es compromet a no enviar comunicacions comercials sense abans identificarles.

Cookies

Aquesta pagina utilitza cookies obligatories amb l'objectiu d'oferir un millor servei y facilitar l'us de la web. Les cookies utilitzades es quedaran emmagatzemades al ordinador del usuari. Les cookies son petits arxius que el servidor envia als ordinadors dels usuaris pero que no proporcionen ninguna informació de carácter personal. El servidor en el que esta allotjada la web reconeix automáticament la direcció IP dels ordinadors del client i/o usuari, dia i hora en la que s'estableix i finalitza la conexió, aixi com l'informació sobre les diferents seccions consultades. Es necesari que el servidor coneixi aquestes dades per que es pugui comunicar.

L'usuari pot configurar el seu navegador per que l'avisi de la presència de cookies. Igualment, l'usuari pot configurar el seu navegador de manera que no rebi aquestes cookies, ja que aquesta acció no impedirá que pugui accedir a la informació de la web.

Cookies utilitzades:
- Google Analytics.
- Google Maps.

Politiques d'ús

L'usuari es responsable del compliment de les lleis i els reglaments en vigor i de les regles aplicables al ús que faci dels productes i les aplicacions.
També, es prohibeix l'ús de la web contraria a la bona fe, en particular i no exhaustivament:

1. L'utilització contraria a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers.

2. La publicació o transmisió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

3. Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, llocs web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització.

4. Els cracks, números de sèrie del programa o qualsevol altre contingut que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
5. La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el consentiment expres dels mateixos o que contravingui el que estableix la llei 15/2003 qualificada de protecció de dades de caràcter personal.

6. Utilitzant el servidor de correu, el domini i les direccions de correu electrónic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeix de correu, suplantació d'identitat, fraude sota custodia de tercers, scam 419, pharming, difusió de virus (troyans, etc.) o qualsevol altra tipus d'activitat realitzada amb ánims fraudulents o delictius.

L'usuari es l'únic responsable del contingut de les dades i l'informació transmesa i emmagatzemada en els espais contractats o autoritzats no gestionats per la web, així com dels hiperenllaços, reclamacions de tercers i accions legals que puguin afectar la propietat intel·lectual, els drets de personalitat, la protecció de dades i qualsevol altre. Queda estrictament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la web. En cas de possibles problemes que es puguin produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, l'usuari serà responsable de la responsabilitat civil i penal corresponent. L'usuari respectarà les normes tècniques proporcionades per el lloc web en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats perquè no hi hagi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

Copyright

Tots els drets de propietat intel·lectual estan expressament reservats per l'empresa. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts recollits en tot el lloc web estan protegits per la legislació andorrana a favor de l'empresa. L'empresa no permet, en la seva totalitat o parcialment, la reproducció, publicació, processament informàtic, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació sense permís previ per escrit. Només podeu utilitzar el material que apareix al lloc web per al vostre ús personal i privat.
Queda prohibit l'ús comercial o qualsevol altre ús no personal i privat. L'empresa vetllarà tant per el compliment de les condicions anteriors com de l'ús adequat de la seva propietat intel·lectual i industrial, exercint totes les accions legals oportunes.
L'empresa podrà modificar, sense previ avís, l'informació continguda en el lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Acceptació

L'accés i l'ús del lloc web implica el consentiment i l'acceptació de l'usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Legislació y jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'acces estan subjectes a l'ordenació jurídica andorrana i als seus Tribunals.